Welkom

 


 
De overheid wil nog steeds van asbestdaken af, ook zonder de druk van een wettelijke verplichting. Wat betekent dat voor u?
 • de druk om te saneren blijft
 • hoe gaat u dat regelen?
 • hoe gaat u dat betalen?
 • doen de buren mee?
 • doet de wijk mee?
 • doet de overheid mee?

Lees hier waarom dit vraagt om gezamenlijk optreden ...

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is opgezet om de be­lang­en te behartigen van de eigenaren van woningen waarin asbest in de dakbedekking verwerkt zit. Bijvoorbeeld golfplaat of leien.

De plannen betekenen een fikse uitgave voor de betrokken woningeigenaren. Behalve de kosten voor de nieuwe dakbedekking en het aanbrengen ervan zijn er kosten voor het inventariseren, verwijderen en afvoeren van de asbesthoudende materialen en de inspectie achteraf. Een en ander wordt nog verhoogd door de 21% BTW ten behoeve van de overheid, dezelfde overheid die de woningeigenaren tot deze exercitie verplicht.


De Overheid heeft een plan bedacht om de volksgezondheid te bevorderen:
alle asbestdaken moeten gesaneerd worden.

 • Kosten voor alleen al de woningeigenaren: minstens €1,5 miljard.

 • Kosten voor de overheid: €75 miljoen (subsidie), waarvan naar schatting slechts 10% bij woningeigenaars terecht is gekomen.

 • Inkomsten voor de overheid: honderden miljoenen Euro's (via BTW en bedrijfsactiviteit)

 • Kans op overlijden door asbest volgens de huidige blootstelling aan asbestdeeltjes (niet alleen van daken): 1 op 1 miljoen. Als dat al tot 0 zou kunnen worden teruggebracht door daken te saneren:

 • Vermindering ziektegevallen: 17 op de Nederlandse bevolking.

Vergelijk dat met het aantal:


 


 

Het aantal woningen dat op de een of andere manier bij de asbestsanering betrokken is, is niet met zekerheid te geven. Schattingen gaan tot 400.000 woningen. Op basis hiervan is het redelijk te veronderstellen dat het totale bedrag, dat hiermee gemoeid is, in de miljarden loopt.

Een dergelijke grootschalige operatie vraagt om een bundeling van betrokkenen, en liefst ook een centrale aanpak. Zo kan de kwaliteit gecontroleerd worden, kunnen de kosten verlaagd worden en kan aan willekeur en onredelijke eisen weerwerk geleverd worden. Tot nu toe ontbrak het aan een verzamelpunt voor eigenaren van asbest bevattende woningen.

... en schrijf u in!

Met onze contactgroep is zo'n verzamelpunt er. Het is de bedoeling dat iedereen, die tot onze doelgroep behoort, zich aanmeldt via het formulier, dat u onder de knop 'Contact' vindt. Afhankelijk van de aanmeldingen kunnen we actie onder­nemen in de richting van dakdekker- en saneringsbedrijven, en de overheid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk). Want de huidige aanpak is voornamelijk gericht op (hoofdzakelijk agrarische) bedrijfspanden, en nauwelijks op particuliere woningen.

Vul nu meteen het inschrijfformulier in