Inleiding

 
 

Hier gaan we in op details. Bij Berekening doen we een zoveel mogelijk op feiten gebaseerde berekening om hoeveel geld het hier gaat. Geld dat door de burgers moet worden opgebracht. Als bijverschijnsel nog de BTW-opbrengst voor de overheid.

Onder Financiering geven we wat suggesties hoe een en ander gefinancierd kan worden, zodanig dat het ook dragelijk kan zijn voor de burger die er minder warmpjes bijzit.

Bij Verdere mogelijkhedengeven we aandacht aan dingen als isolatie en energieopwekking. Als het dak toch open ligt is het aantrekkelijk om meteen verbeteringen aan het huis door te voeren.

Onder Conclusie, tenslotte, vatten we een en ander samen.