Nieuws 2021

 

november 2021

 

SEAW klaagt de Staat aan

In samenwerking met Van Till Advocaten bereidt SEAW een proces tegen de staat voor. De dagvaarding is opgesteld en zal binnenkort worden betekend.

SEAW behartigt de belangen van de eigenaren van woningen met een asbestdak. De overheid heeft in het asbestdakendossier onrechtmatig gehandeld jegens woningeigenaren, door de lasten eenzijdig aan hen op te leggen zonder duidelijk te maken welk doel hier nu echt mee zou worden gediend. Daardoor hebben zij schade geleden.

Meerdere pogingen om de overheid tot een meer productief beleid te brengen werden afgewezen. Daardoor staat nu alleen nog de weg naar de rechter open.

Lees verder ...


 

oktober2021

 

Zonnepanelen op leien daken?

Het plaatsen van zonnepanelen op daken die gedekt zijn met (kunst)leien is een stuk ingewikkelder dan op een gebruikelijk pannendak.

Op asbesthoudende leien is het om begrijpelijke redenen helemaal onmogelijk. Maar ook bij asbestvrije leiendaken spelen extra problemen die speciale deskundigheid vragen en dat maakt het ingewikkelder en duurder.

Lees verder ...


 

februari 2021

klik hier om op te halen
 

Verlichting asbestverwijdering van de baan

De staatssecretaris van IenW heeft mede namens de staatssecretaris van SZW op 1 februari 2021 het rapport ‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken’ van Arcadis aangeboden aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers zijn nagegaan in welke mate asbestvezels vrijkomen bij saneringswerkzaamheden. Hoewel door omstandigheden niet alle onderzoeken konden worden uitgevoerd is de conclusie: versoepeling (van risicoklasse 2 naar 1) zit er niet in. Dat betekent dat we nog niet af zijn van de mannen in maanpakken. Zie de site van Asbestversnelling voor de details.

Ons commentaar: het onderzoek beperkte zich tot enkele boerenschuren met golfplaten in diverse stadia van ontbinding. Geen woningen, geen leien. Daarom zijn de conclusies niet geldig voor woningen. Verder onderzoek, gericht op woningen, is nodig.


 

december 2020

 

Hoe kom je van je asbestdak af?

De bewoners van de Grutto in Deventer hebben op creatieve wijze hun problemen met huidige toestand rond asbestdaken in beeld gebracht. Zie hun samenvatting van de problemen en wensen door op het plaatje links te klikken. Zie ook hun website.

Hun klacht zou nog meer aan gewicht winnen als ze zich zouden aansluiten bij onze Stichting Eigenaren Asbestwoningen.


verder met 2020 ...