Nieuws in 2016

december 2016

Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar opvattingen over de voortgang van de aanpak van de asbestdaken-sanering gegeven. Haal de brief op en het bijbehorende actieprogramma (klik op het onderstreepte woord).

Deze brief en het actieprogramma worden behandeld op woensdag 14 december in de vaste Kamercommissie van I en M. Deze vergadering kan worden bijgewoond en kan ook worden gevolgd via het live-streaming kanaal van de Tweede Kamer. Details over de vergadering vindt u hier. Over de uitzending: hier (als er geen uitzending is krijgt u een zwart beeld).

Er is ook een TNO-rapport verschenen dat de hoeveelheid asbestvezels in de buiten­lucht inventariseert.


8 november Motie aangenomen in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen van de heer Remco Dijkstra (VVD) waarvan de kern luidt:

"verzoekt de regering, een plan van aanpak om asbest te saneren te ontwikkelen dat leidt tot een substantiële vermindering van de kosten en een betere afweging van de daadwerkelijke veiligheidsrisico's die gepaard gaan met asbest en het saneren daarvan"

Dit kan belangrijk zijn, omdat de regering in december komt met een plan om de asbestsanering te versnellen (zie hieronder). In deze motie roept de Tweede Kamer de regering op om tot een "substantiële vermindering van de kosten" te komen. Dat is welkom, want de kosten kunnen de pan uitrijzen. De vraag is nog hoe substantieel "substantieel" zal uitvallen.

De betere afweging van de daadwerkelijke veiligheidsrisico's, waarom gevraagd wordt, zou kunnen (moeten?) leiden tot een eenvoudigere en dus goedkopere verwijderingsprocedure.

november 2016
  • Wij hebben het Programmabureau gewezen op de problemen die groepen woningeigenaren hebben bij het vinden van aannemers voor het saneren van hun woningen. Veel aannemers zijn niet bereid om grotere eenheden aan te pakken vanwege de risico's; ze zijn bovendien geneigd zeer stevige bedragen te vragen van meer dan €200 per m2. De oorzaak is waarschijnlijk dat het saneren van (agrarische) bedrijfsgebouwen veel eenvoudiger en lucratiever is. Zie hier voor de tekst van ons bericht.

  • Op 9 november wordt in Venlo de Nationale Asbestconferentie 2016 gehouden. Op de agenda staan o.a. ronde tafelgesprekken, waarvan onze contactgroep er een (Asbestdaken bij particulieren) zal leiden.
    Zie http://www.bouw-instituut.nl/bouw/nationale-asbest-conferentie/.

  • Alvast een aankondiging: op 14 december debatteert de Tweede Kamer commissie van Infrastructuur en Milieu met staatssecretaris Dijksma over de asbest­problematiek. Deze vergadering is openbaar en wordt live uitgezonden, u kunt hem dus volgen via de computer of tablet. Zie voor details:
    https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen


9 september Vergadering Kamercommissie

De Tweede Kamercommissie van Woningen en Rijksdienst vergadert donderdag 29 september (was eerst 15 september). Agendapunt 7: Asbestdaken en de casus Lelystad. In Lelystad bevindt zich misschien wel het grootste contingent asbestwoningen van Nederland, reden waarom men zich in Lelystad flink roert. Dat heeft de aandacht van de landelijke politiek getrokken, en vandaar dit onderwerp op de agenda van de Kamercommissie. Links:

Site 2e Kamer Live debatten 2e Kamer Agenda Commissievergadering W&R Onze brief aan de Commissie Brief Lelystad
2 juni Veel asbestnieuws vandaag

19 april Lelystad organiseert Buitenraad

Lelystad is een gemeente met een groot aantal woningen die aan de asbestsanering moeten. Gelukkig is er een zeer actieve gemeenschap die strijdt voor faciliteiten om dit op een goede manier te organiseren. Hierbij werd de gemeenteraad op een unieke manier ingeschakeld. Zie de Lelystad-pagina

5 april Tauw stuurt advies naar de staatssecretaris

De conclusies van het beraad van het Samenwerkingsverband, onder leiding van adviesbureau Tauw, is naar de staatssecretaris gestuurd. Op basis van dit advies informeert de staatssecretaris, mevr. Dijksma, in mei de Tweede Kamer over de maatregelen die ertoe moeten leiden dat de stagnerende asbestsanering wordt vlot­getrokken. Zie ook deze brief voor de plannen.


Brief naar staatssecretaris Infrastructuur en Milieu

Mede naar aanleiding van het kamerdebat van 16-3 (zie hieronder) hebben we een brief naar de staatssecretaris gestuurd.

16 maart Debat in de Tweede Kamer

Onderwerp: Externe Veiligheid. De Kamer debatteerde met staatssecretaris Sharon Dijksma over de aanpak van de asbestkwestie. Voorafgaand aan het debat had onze contactgroep deze notitie aan de Kamerleden gestuurd. Klik hier voor het verslag van het Kamerdebat.

Er werden een aantal moties ingediend. Twee daarvan trokken onze belangstelling: één van Kamerlid Geurts (CDA), die in overweging gaf het 6% BTW tarief in te voeren, en één van het Kamerlid Smaling (SP), die in de begroting van 2017 ruimte wilde opnemen voor aanvullende steunmaatregelen. De beantwoording van de staatssecretaris sloeg onze vreugde weer de bodem in.

2 maart Tauw organiseert workshop Asbest Verwijderen

Onder leiding van ingenieursbureau Tauw hebben alle betrokkenen bij het asbestdaken dossier deelgenomen aan een workshop. Vertegenwoordigd waren overheid (ministeries, provincies, gemeente, Arbeidsinspectie), adviesorganen (TNO, SGS Search, RPS, Oesterbaai), de sanerings- en bouwsector (VERAS, VOAM-VKBA, VVTB, Bouwend Nederland), en belangengroepen (LTO, VEH, onze Contactgroep). Afgesproken is gezamenlijk op te trekken bij het verwijderen van de obstakels die een efficiënte sanering in de weg staan.


25 febr. Artikel in de Dordtenaar

In de Dordtenaar (onderdeel van het Algemeen Dagblad) verscheen een artikel over onze contactgroep en wat we beogen.

23 febr. Dekt de opstalverzekering alle schade?

Eigenaren van een asbestwoning moeten zich afvragen of alle schade (ook omgevings­schade), die bij een calamiteit als brand in hun woning ontstaat, door de opstal­verzekering gedekt is. Het valt aan te nemen dat dat na 2024 niet meer het geval zal zijn. Maar nu al hanteren maatschappijen verschillende voorwaarden. Alle reden om de voorwaarden goed in de gaten te (blijven) houden. Zie ook www.verzekeringen.com.

20 febr. Nieuwsuur besteedde aandacht aan de asbestkwestie

De TV-rubriek Nieuwsuur (NPO 2, 22.00 uur) heeft aandacht besteed aan de tekortkomingen van het asbestsaneringsbesluit, met daarbij aandacht voor woningen. Gisteren zijn in de asbesthoofdstad van Nederland, Lelystad, opnames gemaakt. Zie de uitzending terug.

20 febr. Artikel in de Telegraaf

In de Woonkrant-bijlage van de Telegraaf verscheen een artikel over de asbest­sanerings­problematiek.

19 febr. Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis is de vertegenwoordiger van de Nederlandse woningeigenaren. Zij zet zich uiteraard ook in voor onze belangen, nu via een brief aan de staats­secretaris. Zie ook hun nieuwspagina.

18 febr. Omroep Flevoland

Omroep Flevoland heeft een reportage gemaakt over het onderwerp asbestsanering. Lelystad kent een relatief grote hoeveelheid huizen, die voor sanering in aanmerking komen. Maar de gemeente toont nog niet veel belangstelling om het proces te begeleiden. Zie hier de reportage

17 febr. Antwoord staatssecretaris Dijksma op kamervragen

De Tweede Kamercommissie van IenM stelde op 3 februari vragen aan de staatssecretaris. De vragen waren teleurstellend voor ons, dus van de antwoorden mag je ook niet veel verwachten. Opvallend in de tekst: er zijn sinds de start van de subsidieregeling (begin 2016) al(!) 100 aanvragen voor subsidie binnen. Het schiet lekker op met de sanering in Nederland.

16 febr. Ministerie van I en M schakelt adviesbureau in

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Ingenieurs- en adviesbureau Tauw gevraagd te adviseren over de asbestsanering. Zie hier het betreffende persbericht. Uiteraard heeft onze Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen zich meteen aangemeld om de belangen van de woningeigenaren in te brengen.

5 febr. Staatssecretaris licht 'wettelijke grondslag' toe

De Raad van State heeft in een advies over het Asbestverwijderingsbesluit 2005 opmerkingen gemaakt over de 'wettelijke grondslag' van het besluit. De staatssecretaris gaat eraan werken, zie haar reactie. Gevolg is dat het besluit pas later in werking treedt. Er wordt nu gemikt op 1 juli 2017. Dit verandert echter niets aan de einddatum 2024. Hopelijk wordt de tussenliggende tijd ook gebruikt om regelingen voor woningeigenaren aan te vullen.

3 febr. Kamercommissie stelt vragen aan staatssecretaris Dijksma

De Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma over de gang van zaken rond de asbestsanering. Voorafgaand aan deze vragenronde hebben wij de Kamercommissie geïnformeerd over de problemen waar de huiseigenaren mee te maken hebben, o.m. door het toesturen van onze notitie. Helaas heeft dit niet geleid tot zinvolle vragen van de Kamerleden. Opvallend is, dat het in de vragen veelal ging over de mogelijkheid tot handhaven (lees afdwingen en boetes) in plaats van stimuleren. Ook leeft in de Kamer nog steeds het misverstand dat de subsidieregeling een zinvolle bijdrage in de kosten vormt. Voor het document: klik hier.

Voor een overzicht van meer asbest-gerelateerde stukken van de commissie: klik hier.


25 jan. 2016 Persbericht verzonden

Om de aandacht te vestigen op de positie van woningeigenaren met asbestdaken is een persbericht gestuurd aan nagenoeg alle kranten in Nederland. Het resultaat: nihil. De enorme omvang van het probleem vermag geen indruk te maken bij onze pers. Toch maar cursus 'betere persberichten schrijven' volgen?

door naar 2015 ...