Echte verkoopprijzen

Het Kadaster houdt alle gegevens over onroerend goed in Nederland bij. Via de website kadaster.nl kunt u de verkoopprijzen sinds 2003 van alle woningen in een bepaald postcodegebied opvragen. Meer nog dan de WOZ-waardes van woningen geven de echte verkoopprijzen weer hoe de waardeontwikkeling is geweest en in hoeverre bepaalde gebeurtenissen die waardeontwikkeling hebben beïnvloed. Daarom kan het Kadaster helpen om te zien in hoeverre woningen met een asbestdak achterlopen in waarde­ontwikkeling. Een voorbeeld:

Verkoopprijzen van twee soorten woningen (2003 - 2019)

Deze grafiek laat de verkoopprijzen zien van twee soorten woningen, gebouwd begin '70-er jaren, de ene met asbestdak (blauw) en de andere met een conventioneel dak (rood). Ze behoren elk tot een plan en zijn redelijk vergelijkbaar. Natuurlijk zitten er sprongen in de gegevens, ook huizen in één plan zijn verschillend qua ligging, inrichting, onderhoud, oppervlak en dus prijs. Toch kun je hier conclusies uit trekken.

Te zien is dat tot ca. 2014 de verkoopwaardes ruwweg gelijk oplopen (afgezien van enkele uitschieters). Vanaf 2014 lopen de waardes uiteen en blijven de blauwe woningen duidelijk achter. Dat terwijl ze bij de bouw ca. 10% duurder waren dan de rode woningen.

Maak zelf een overzicht

Als u kennis hebt van een dergelijke situatie - een wijkje met asbestwoningen (uw wijk?) en een nabij gelegen wijkje met vergelijkbare woning maar met gewoon dak - kan het nuttig zijn om bij het kadaster de verkoopprijzen van beide wijkjes op te halen en met elkaar te vergelijken. Dat kost iets (€2,95 per postcode) maar kan nuttige gegevens opleveren. Als u thuis bent in Excel kunt u er ook zo'n mooi grafiekje van maken. Een Excel-formulier om de gegevens in op te slaan (waarbij automatisch een grafiekje ontstaat) kunt u hier ophalen:

  Excel 2007-365 (.xlsx)

  Excel 97-2003 (.xls)

  Libre Office (.ods)

Bij voorbaat dank als u ons dit stukje huisvlijt wilt opsturen.

Als u onvoldoende thuis bent in Excel om dit uit te voeren kunt u ons ook de postcodes van de betreffende wijken sturen. Wij willen graag gegevens verzamelen van wijken die aan de voorwaarden voldoen, nl.: vergelijkbaar qua woonkwaliteit maar met en zonder asbestdak. U hebt het overzicht van uw woonbuurt! Help ons met die gegevens, stuur het op per e-mail aan .