Inschrijfformulier SEAW

Met dit formulier kunt u aangeven dat u belangstelling hebt voor de activiteiten van de Stichting Eiegenaren Asbestwoningen. De met rode tekst en aangegeven velden moeten worden ingevuld.

1. Contactgegevens

mevr.               heer

voorletters voorvoegsels

naam

Straat Nummer

Postcode Stad

E-mail Telefoon

2. In welke hoedanigheid reageert u?

Vul uw hoedanigheid in (kies wat van toepassing is: a., b. of c.)

a. Als huiseigenaar

b. Namens een groep bewoners
Geef rechts de details van de groep:
contactpersoon, telefoon, email.
Om hoeveel huizen gaat het:

Toelichting
c. Anders, nl.:

3. Bent u bereid onze stichting te steunen met een bijdrage? Zo ja, met welk bedrag?

Nee

Ja, voor €

Met uw bijdrage financieren wij onze procedures tegen de Nederlandse Staat.
Daar is veel geld voor nodig. Suggestie: €25.

4. Hoe hebt u van de Stichting Eigenaren Asbestwoningen gehoord?

Wij willen graag weten hoe u van ons vernomen hebt.

5. Hebt u nog iets op te merken?

6. Om te voorkomen dat wij door robots ingevulde formulieren ontvangen:

Vul hier aub. het antwoord in van dit eenvoudige rekensommetje: 9 + 5 =

Met het drukken op de knop geeft u aan dat u akkoord gaat met het opslaan van uw gegevens in onze database. Uw gegevens zullen door ons alleen gebruikt worden voor globale overzichten en om u op de hoogte te houden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nimmer aan anderen ter beschikking stellen. Wij doen ons uiterste best om de veiligheid van de gegevens te verzekeren.

De verwerking kan even duren. Druk deze knop slechts éénmaal in.