Hebt u een woning in het buitengebied?

 

Twee woningtypes

Naast de wijken en wijkjes in de stedelijke gebieden met een aantal min of meer gelijke woningen zijn er ook wo­ningen met asbestdaken in het buitengebied. Vaak zijn dit voormalige boerde­rijen met soms een grote schuur en daarop een as­bestdak. Deze daken kun­nen flinke afmetingen heb­ben en de ei­ge­naar voor grote pro­blemen stellen.

Bewoners van deze woningen hebben meestal niet de steun van lotgenoten in de buurt en staan er dus alleen voor. Daarom kent de Contact­groep Eigenaren Asbest­woningen een aparte aan­pak voor deze eigenaren: de Con­tactgroep Asbest­wonin­gen in het Buiten­gebied (CAB).

 

Wat doet de CAB?

Het is gebleken dat bewoners van asbestwoningen in het buitengebied (bv. voormalige boerderijen) aan een ander soort steun behoefte hebben dan bewoners van stedelijke gebieden, waarin meestal groepen van gelijke woningen voorkomen. Daar is samenwerking en bundeling van krachten meer vanzelf­sprekend.

Ook bij woningen in het buitengebied is behoefte aan contact met lotgenoten met vergelijkbare woningen, maar dat is vaak niet eenvoudig omdat die zich verspreid over het land bevinden. Ook is voor deze eigenaren contact met de gemeente minder zinvol, omdat die vaak klein zijn en de woningeigenaar er alleen voor staat. Daarom ligt de provincie als meest nabije overheidsniveau meer voor de hand. Diverse provincies zijn al actief met beleid t.a.v. asbestdaksanering.

De CAB kan zorgen voor onderling contact tussen woning­eigenaren. Om dit te bevorderen is er voor hen via deze website een discussieplatform beschikbaar. Als deelnemer aan de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen (CEAW) kunt u zich aanmelden voor de CAB via dit e-mail adres:
.