Schadeloosstelling - een nadere uitwerking

 
Leo Enthoven

Leo Enthoven en zijn vrouw zijn eigenaren van een huis, bouwjaar 1980, met 116 m² dakleien die 10% - 15% chrysotiel ’wit’ asbest bevatten; begrote vervan­gings­kosten: €27.260,--

zie: www.asbestleivrij.nl

 

De Eerste Kamer (EK) heeft begin dit jaar een verstandig besluit genomen door de asbestdakenwet te verwerpen. Daardoor is tijd ontstaan voor de overheid om in overleg met alle betrokkenen, dus inclusief de eigenaren, tot een beter plan te komen dat op meer draagvlak onder eigenaren kan reken dan het weggestemde wetsvoorstel.

Het was knap van de dames en heren senatoren om hun bezwaren tegen het wetsvoorstel in slechts zes woorden samen te vatten:

• niet proportioneel • niet betaalbaar • niet haalbaar

Bij het wél betaalbaar maken van de vervanging van asbestdaken hoort een financiële tegemoetkoming als schadeloosstelling. Immers, onze daken zijn ooit gelegd met overheidstoestemming en nu zegt diezelfde overheid tegen ons, de eigenaren: ’weg ermee’ en ’alle gevolgen, ook de financiële, dumpen we op jullie bord’.

Aan de Grutto in Deventer zitten we met vijftien eigenaren met een gezamenlijke kostenpost van €400.000,--. Dat bedrag is gebaseerd op offertes. We hebben niet alleen berekend wat onze kosten zijn. We hebben drie andere berekeningen gemaakt:

1. Onderbouwing eis tot schadevergoeding.

2. Dit verdient het Rijk aan sanering van onze vijftien asbestdaken.

3. Onze schade door gedwongen vervroegde afschrijving.

Onderbouwing eis tot schadevergoeding

De regering heeft meermaals aangegeven dat de vervanging van een dak €30,-- per m² kost: dat geldt voor (gemiddelde) agrarische daken bestaande uit asbesthoudende golfplaten, níét voor daken van asbesthoudende leien op woningen van particulieren. Daarbij komt dat boeren financieel ondersteund worden waardoor hun netto vierkantemeterprijs aanzienlijk lager uitkomt dan €30:

Stel €30,-- is inclusief BTW

BTW             € 5,20 
subsidie asbestfonds    € 4,50
subsidie dak eraf/zon erop € 4,50
netto betaalt de boer    €15,80
korting           €14,20	

Dat is een korting van 47,3%

Stel €30,-- is exclusief BTW, incl. BTW is dat €36,30

subsidie asbestfonds    € 4,50
subsidie dak eraf/zon erop € 4,50
netto betaalt de boer    €21,-- 	
de korting voor de boer is €15,30	

Dat is een korting van 42,14%

Voor alle duidelijkheid: particulieren hebben te maken met een vele malen hogere vierkantemeterprijs en krijgen géén financiële ondersteuning. Als eigenaren van onze vijftien huizen met daken van asbestleien aan de Grutto (oneven) in Deventer hanteren we €250,-- per m2. Dit is de gemiddelde vierkantemeterprijs van een aantal offertes.

Conclusie 1: Het Rijk is verantwoordelijk voor de gedwongen dakvervanging, wat een schadeloosstelling rechtvaardigt.

Conclusie 2: Het Rijk heeft een ongelijke behandeling van bedrijfsdaken en particuliere daken in de hand gewerkt en ook dát rechtvaardigt een schadeloosstelling.

Dit verdient het Rijk aan sanering van onze vijftien asbestdaken

Woonhuizen 1599 m² dak van asbesthoudende leien à €250,- per m2 vervangingskosten.

Is een omzet van €399.750,-- inclusief btw.

Exclusief btw is dat €330.371,90.

De BTW is €69.378,10: inkomsten voor de overheid

Voor het inzichtelijk maken van de getallen neem ik verder afgeronde bedragen €400.000,-- inclusief, €330.000,- exclusief en €70.000,- btw.

Daarnaast vangt de overheid nog:

 • Aanname: Winst is 10% van omzet van €330.000,--; dan is de winstbelasting of vennootschapsbelasting 20% van 33.000,-- is €6.600,--.

 • Aanname: één medewerker ruimt netto 10 m² per uur, dat betekent 160 manuren werk, is: loonkosten à €50,-- per uur = €8.000,--; de loonheffing daarop is ongeveer 10% is €800,--.

  (nb: 1 m² asbestdak is 2 m² leien vanwege de overlap).

  Ergo: inkomsten van de staat die rechtstreeks gekoppeld zijn aan ’onze’ asbestdakensanering:

  BTW       €70.000,--
  Loonheffing   €  800,--
  Winstbelasting  € 6.600,--

  Dus het Rijk verdient bijna €80.000,-- aan de €400.000,-- die het Rijk ons dwingt te betalen om de asbestleien op onze daken te laten vervangen.

  Onze schade door gedwongen vervroegde afschrijving

  Stel de dakwaarde van 100 m² in 1980 is €14.000,--. Levensduur volgens (oud-)TNO medewerker: 2019 plus 30 jaar, dus totaal 70 jaar. In 2025 is 45/70 van de levensduur voorbij, dus de waarde van het dak is dan €5.000,--. We ’gooien’ dus 25/70 van onze investering weg: €5.000,--, en daarnaast verplicht het Rijk ons €25.000,-- te investeren. Schade €30.000,--.

  Òf:

  Netto investering is €25.000,-- + €5.000,-- = €30.000,-- en we kunnen weer 70 jaar verder? Dat is theoretisch interessant, maar in de praktijk kun je je afvragen wat er nog over is van een huis van 115 jaar en onder de streep moet er toch 25 mille opgehoest worden.

  Voor Grutto (oneven) in Deventer totaal (1599 m² voor het rekenwerk afgerond 1600 m²):

  Beginwaarde 1980 €140,-- x 1600 m² = €224.000,--. In 2025 is 45/70 van de levensduur voorbij (zie boven), dus de waarde van alle daken van de Grutto in 2025 is €144.000,--. We ’gooien’ dus 25/70 van ons kapitaal weg: 25/70 * €224.000,-- = €80.000,--.

  2025 in getallen:

  Afschrijving dak:    € 80.000,--
  Verplichte investering: €400.000,--
  Totale kosten      €480.000,--

  zie www.asbestleivrij.nl