De stichting

De Stichting Eigenaren Asbestwoning (SEAW) is opgericht in 2020 en is de voortzetting van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen, opgericht in 2016. De voorzitter is Rob Ekkers.

De doelstelling van de stichting is:

Het behartigen en bevorderen van de belangen van eigenaren van woningen en bijgebouwen waarop asbesthoudend materiaal is aangebracht, onder meer in verband met noodzakelijke of wenselijke sanering van de asbesthoudende delen van deze bouwwerken, en in het bijzonder het verkrijgen van financiële bijdrage van de overheid daarbij.

De stichting kent donateurs die de stichting financieel ondersteunen. De kosten van de stichting bestaan voornamelijk uit proces- en advocatenkosten. Jaarlijks verschijnt een financieel jaarverslag t.b.v. de donateurs.

KvK nummer: 77451570

Korte samenvatting van de statuten

De stichting wordt geheel geleid door vrijwilligers. Er worden geen salarissen betaald. De stichting wordt beëindigd als het doel bereikt is, de middelen uitgeput zijn of duidelijk is dat het doel niet (verder) bereikt kan worden.

De statuten zijn ter inzage voor de donateurs.