Waar gaat de subsidie heen?

 
 

De overheid is trots op de manier, waarop zij de eigenaren van asbestdaken tegemoet komt. Met een subsidie van €4,50 per vierkante meter, zoals bekend. Te pas en te onpas wordt ons de heilzame werking van deze subsidie voorgehouden. Daarom heb ik steeds de cijfers achter deze subsidies willen weten.

Nu is het niet eenvoudig gebleken om daar achter te komen. Maar eind 2017 kwam de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die met de afhandeling van de subsidies is belast, met cijfers van 2017 1). Hieronder volgen ze:

  • Er zijn door particulieren 4500 aanvragen ingediend

  • Er is totaal voor 5,8 miljoen m2 asbestdak subsidie aangevraagd.

  • 30% daarvan was afkomstig van particulieren, dat is dus 1,74 miljoen m2

Uit deze getallen blijkt dus dat de gemiddelde aanvraag per particulier 386m2 was. We kunnen nog even verder rekenen: bij een gemiddelde prijs per m2 van €200 hebben deze particulieren dus gemiddeld €77.333 aan de sanering en het nieuwe dak besteed, en daarbij €1.740 subsidie ontvangen.

Ik draai er niet omheen, deze getallen komen niet geloofwaardig over. Uit eerdere gegevens van de overheid bleek dat het gemiddelde particuliere asbestdak 35m2 groot is (zie daarvoor op deze site: Details -> Berekening). Dat dit getal laag is komt omdat een (vooralsnog onbekend) deel van de asbestdaken bij particulieren schuurtjes betreffen, waar 10 tot 20m2 dakoppervlak redelijk lijkt. Dat drukt dus het gemiddelde. Overigens komen deze oppervlakken (kleiner dan 35m2) pas sinds halverwege 2017 in aanmerking voor subsidie, zodat het effect ervan in 2017 beperkt zal zijn. Voor woningen rekenen we daarom op 50 tot 100m2. Zo redenerend zou het gemiddelde dakoppervlak van een particuliere woning in ieder geval niet hoger dan 100m2 moeten zijn, zelfs als we de enkele villa's of voormalige boerderijen meerekenen.

De gemiddelde woningeigenaar vraagt dus geen subsidie aan of er is wat mis met de cijfers. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gevraagd naar deze onduidelijkheid was het antwoord dat men afhankelijk is van wat de indieners aanvragen. Mogelijk representeren zij niet de algemene populatie.

Toch willen wij graag nauwkeuriger weten hoe de verdeling van de subsidie onder de woningeigenaren is. Er zou duidelijkheid kunnen komen als het aantal aanvragen per oppervlak bekend zou zijn, bijvoorbeeld zoals in het tabelletje hieronder:

Oppervlak

Aantal aanvragen

<10m2

...

tussen 10 en 20m2

...

tussen 20 en 30m2

...

tussen 30 en 40m2

...

tussen 40 en 50m2

...

Enzovoort ...

Ik heb gevraagd de getallen op deze wijze te presenteren. Of dat gaat gebeuren is de vraag. Maar zolang dat niet gebeurt kan het effect van de subsidieregeling voor particulieren niet worden vastgesteld. Laten de eigenaren van 'normale' woningen de subsidie massaal links liggen? Of worden er nauwelijks 'normale' woningen gesaneerd? Of kloppen de opgaven particulier/bedrijf niet? Je zou zeggen dat ook de overheid wel zou moeten willen weten hoe het zit. Of weten ze het wel maar willen ze niet dat wij het ook weten?

Rob Ekkers


1) Op het moment dat de getallen gepresenteerd werden waren de gegevens van heel 2017 nog niet bekend. Dat verklaart waarschijnlijk het verschil tussen onze berekening (386m2) en die van RvO (353m2).