Nieuws

 

februari 2021

klik hier om op te halen
 

Verlichting asbestverwijdering van de baan

De staatssecretaris van IenW heeft mede namens de staatssecretaris van SZW op 1 februari 2021 het rapport ‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken’ van Arcadis aangeboden aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers zijn nagegaan in welke mate asbestvezels vrijkomen bij saneringswerkzaamheden. Hoewel door omstandigheden niet alle onderzoeken konden worden uitgevoerd is de conclusie: versoepeling (van risicoklasse 2 naar 1) zit er niet in. Dat betekent dat we nog niet af zijn van de mannen in maanpakken. Zie de site van Asbestversnelling voor de details.

Ons commentaar: het onderzoek beperkte zich tot enkele boerenschuren met golfplaten in diverse stadia van ontbinding. Geen woningen, geen leien. Daarom zijn de conclusies niet geldig voor woningen. Verder onderzoek, gericht op woningen, is nodig.


 

december 2020

 

Hoe kom je van je asbestdak af?

De bewoners van de Grutto in Deventer hebben op creatieve wijze hun problemen met huidige toestand rond asbestdaken in beeld gebracht. Zie hun samenvatting van de problemen en wensen door op het plaatje links te klikken. Zie ook hun website.

Hun klacht zou nog meer aan gewicht winnen als ze zich zouden aansluiten bij onze Stichting Eigenaren Asbestwoningen.


verder met 2020 ...