Nieuws

   

SEAW stopt ermee!

De Stichting Eigenaren Asbestwoningen stopt met onmiddellijke ingang met zijn activiteiten De oorzaak is de gebleken onmogelijkheid om met potentiële belanghebbenden en donateurs in contact te komen.

Met de daardoor ontstane wankele financiële basis worden de risico‚Äôs voor de stichting en zijn bestuurders onaanvaardbaar.

Hiermee komt ook een einde aan het ingezette proces tegen de staat.

De website blijft voorlopig on line om redenen van documentatie maar inschrijven is niet meer mogelijk.


 

februari 2022

 

Dagvaarding uitgebracht!

We starten een bodemprocedure tegen de staat, waarin we de rechter vragen te besluiten dat de Staat der Nederlanden jegens de eigenaren van woningen onrechtmatig heeft gehandeld in het asbestdakendossier. De onrechtmatigheid zit naar onze mening hierin: de overheid heeft de sanering van de daken aan de woningeigenaren opgelegd zonder aan te tonen dat daarmee een zinnig doel wordt gediend.

De bewering dat de volks­gezondheid hiermee zou worden verbeterd kan niet worden bewezen. Integendeel, bewezen kan worden dat de sanering van asbestdaken niet bijdraagt aan de volksgezondheid en het aantal sterfgevallen door asbest niet zal verminderen. Zo worden de eigenaren van woningen voor niets op hoge kosten gejaagd.

Lees verder ...


 

november 2021

 

SEAW klaagt de Staat aan

In samenwerking met Van Till Advocaten bereidt SEAW een proces tegen de staat voor. De dagvaarding is opgesteld en zal binnenkort worden betekend.

SEAW behartigt de belangen van de eigenaren van woningen met een asbestdak. De overheid heeft in het asbestdakendossier onrechtmatig gehandeld jegens woningeigenaren, door de lasten eenzijdig aan hen op te leggen zonder duidelijk te maken welk doel hier nu echt mee zou worden gediend. Daardoor hebben zij schade geleden.

Meerdere pogingen om de overheid tot een meer productief beleid te brengen werden afgewezen. Daardoor staat nu alleen nog de weg naar de rechter open.

Lees verder ...


verder met 2021 ...