(Oud) Nieuws 2015

22 dec. 2015 Website in de lucht

Om ons geluid beter te laten klinken is besloten een (deze) website op te zetten. Op 22 december 2015 werd het domein asbestwoning.nl geregistreerd.

10 dec. 2015 Eerste gesprek met VEH

Op deze datum hadden wij ons eerste gesprek met de Vereniging Eigen Huis. Wij hebben hen eerder onze notitie toegestuurd. De inhoud daarvan heeft hen de ogen voor het probleem geopend. Afgesproken is dat de vereniging zich zal gaan inzetten voor de belangen van de eigenaren van asbestwoningen.

november 2015 Notitie geschreven

In een notitie beschrijven we de speciale situatie, waar de eigenaren van asbestwoningen zich in bevinden, en waar die zich onderscheidt met die van bedrijfspanden, zoals boerenschuren. Daaruit vloeit een specifieke aanpak voor de sanering van particuliere woningen voort. Ook wordt wetenschappelijke literatuur aangestipt, die aantoont dat de gevaren van de onderhavige asbestsoort (chrysotiel) beperkt zijn en in de berichten en regelgeving sterk overdreven worden.

18 nov. 2015 Hoorzitting in de Tweede Kamer

In deze hoorzitting liet de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu zich door diverse partijen informeren over het asbestprobleem. Helaas waren wij toen nog niet zover dat we ook een bijdrage konden leveren. Gevolg is dat de particuliere woningeigenaren niet tot nauwelijks in de hoorzitting voorkwamen. Klik hier voor de ingediende stukken.

oktober 2015 Eerste gesprek met de gemeente

In een eerste gsprek met de gemeente is afgetast wat de instelling van de gemeente is bij de asbestproblematiek. We ervaren een niet onwelwillende, maar toch ook aarzelende houding bij de gemeente. Aarzelend, als het om concrete stappen gaat.

juni 2015

Enkele bewoners van de Tafelberg in Dordrecht steken de koppen bij elkaar om na te gaan hoe ze moeten reageren op het nieuws dat er een verplichting komt om voor 2024 asbestdaken te saneren. Ze starten een informatieronde in de richting van de medebewoners.