Verdere informatie

Op deze pagina vindt u een links naar een groot aantal bronnen met informatie over asbest, sanering, gezondheid en wat er verder mee samenhangt.

Asbest

Milieu Centraal

Wie rekening wil houden met het milieu loopt vaak tegen vragen aan. Hoe kan ik in mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Waar moet ik op letten als ik zonnepanelen koop? Hoe eet ik klimaatvriendelijk? Welk vervoermiddel belast het milieu het minst? Waar laat ik een oude videoband? Milieu Centraal helpt met praktische en betrouwbare informatie.

 • Zie hier hun informatie over asbest en asbestverwijdering.

Ecorys

Adviseert overheden, besturen en instellingen over strategische vraagstukken. Onderstaande rapporten zijn gemaakt op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze liggen aan de basis van de Wijziging van het Asbestwet 2024 *). MKBA betekent: maatschappelijke kosten-baten analyse.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Gezondheidsraad
  Asbest: Risico's van milieu- en beroepsmatige blootstelling

  Op dit rapport is de Asbestwet 2024 *) gebaseerd.

 • Instituut asbest slachtoffers (IAS)

  Alle asbestsoorten zijn gevaarlijk, ook het witte asbest (chrysotiel). Dat wordt in het algemeen aangenomen en door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Toch verschijnen er soms onderzoeken die deze conclusie nuanceren. Zie hier.

  Een IAS-pagina met een samenvatting van veel wetenschappelijke artikelen over asbest. Zoek naar de term chrysotiel en het valt op dat in diverse artikelen het gezondheidsrisico van chrysotiel bij beperkt contact genuanceerd wordt

 • RIVM heeft veel pagina's over asbestrisico's voor de gezondheid.

Overheid

Financiering

Lotgenoten

Hier vindt u links naar groepen elders in het land die met hetzelfde probleem kampen

Lelystad, Tjalk Lelystad, Haf

*) Voluit: Besluit van wijziging asbestverwijderingsbesluit 2005. Het wetsontwerp, dat dit besluit van een wettelijke basis moest voorzien, is in 2019 in de Eerste Kamer verworpen. Er is dus geen wettelijke grondslag meer voor het verwijderen van asbestdaken. Dat neemt niet weg dat de overheid nog steeds een einde wil maken aan asbestdaken.