Zuidlaren

Ook in het Drentse Zuidlaren is er actie i.v.m. asbestdaken. In de wijk Zuid Es staan in 3 straten, 63 woningen met een dakbedekking van asbesthoudende golfplaten, gebouwd in de jaren 1980-1983.

Een aantal bewoners is in actie gekomen om te kijken naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak. Eind oktober 2016 is er een eerste bewonersbijeenkomst geweest.

Diverse deskundigen zijn aan het woord geweest en ook de gemeente was vertegenwoordigd.

Er was een hoge opkomst en een groot aantal bewoners heeft aangegeven actief mee te willen helpen in de organisatie. Al met al ruim voldoende basis om verder te gaan.

Er is ook veel belangstelling om de sanering van de daken te combineren met energiemaatregelen zoals zonnepanelen of extra isolatie. Op dit moment wordt aan het vervolgtraject gewerkt.

Contact: