Waardebepaling van uw woning

Onze stelling is dat woningen met een asbestdak een waardevermindering hebben ondergaan doordat de overheid onnodig en ten onrechte paniek heeft gezaaid over de gevaren die asbestdaken voor de gezondheid opleveren (we spreken hier uitsluitend over particuliere woningen, niet over bedrijfsgebouwen). Voor deze waardevermindering stellen wij de overheid aansprakelijk en verlangen daarvoor een compensatie.

Om aanspraak te kunnen maken op compensatie moet aangetoond kunnen worden dat die waardevermindering inderdaad heeft plaatsgevonden. Dat kan op verschillende manieren:

  • door het verloop van de waarde van de woning te vergelijken met dat van vergelijkbare woningen zonder asbestdak

  • door het verloop van de WOZ-waarde in de tijd na te gaan

  • door een taxatie, waarbij

    • in het geval van een gesaneerde woning: de waarde wordt vastgesteld in de huidige toestand (dus zonder asbestdak) én in de toestand alsof de sanering nog niet had plaatsgevonden (dus met asbestdak).

    • in het geval van een niet gesaneerde woning: de waarde wordt vastgesteld in de huidige toestand (dus met asbestdak) én in de toestand alsof de sanering had plaatsgevonden (dus zonder asbestdak).

    In beide gevallen is het verschil tussen beide waardes de waardevermindering die de woning ondergaat. Immers, de eigenaar zal of heeft een bedrag moeten betalen om zijn woning weer de waarde te geven die deze zou hebben gehad als er geen asbestdak op had gezeten. Met een woning met een ander type dak is dit niet nodig en kan de eigenaar het bedrag in zijn zak houden.

In de volgende pagina's worden tips gegeven om de waardevermindering ten gevolge van de aanwezigheid van een asbestdak vast te kunnen stellen.

Door naar WOZ-waarde