Aannemers zoeken

Als de neuzen van de bewoners voldoende in dezelfde richting staan kan de zoektocht naar een geschikte aannemer(combinatie) beginnen. Het gaat hier om een saneringsbedrijf en een dakdekker. Beide takken van sport in één bedrijf komt weinig voor, maar wel zijn er combinaties die veel samenwerken. Dat is gunstig, want de werkzaamheden van de saneerder moeten soepel overvloeien in die van de dakdekker.

Wat zijn de eisen die je aan een combinatie mag stellen?

 1. Kwaliteit

  De eerste eis is natuurlijk dat uitstekend werk wordt geleverd. Dat kan aangetoond worden met voorbeeldprojecten. Kijk daarbij vooral naar projecten die een zekere overeenkomst vertonen met die van de eigen wijk.

 2. Mogelijkheden in kaart brengen

  Een saneringsoperatie is meer dan 'asbest eraf, nieuw dak erop'. Er zijn altijd diverse mogelijkheden waaruit gekozen kan worden. Dat kan betreffen:

  • Dakmateriaal. De eenvoudigste aanpak is: het oude materiaal vervangen door vergelijkbaar nieuw materiaal (maar dan zonder asbest). Maar in veel gevallen zijn er andere mogelijkheden, die goed moeten worden overwogen. Een goede dakdekker kan deze mogelijkheden aanbieden en de voor- en nadelen benoemen.

  • Constructieve aanpassingen. Voor sommige alternatieve materialen zijn constructieve aan­pas­singen nodig. Bijvoorbeeld aan de dakconstructie, als de materialen zwaarder worden. Dat is bv. het geval bij dakpannen i.p.v. golfplaten of natuurleien i.p.v. vezelcement leien. Het kan nodig zijn deze consequenties te laten doorrekenen door een bouwkundige. Ook liggen dakleien bij voorkeur geventileerd. Als de oude leien direct op het dakbeschot liggen kunnen de nieuwe beter op latten worden aangebracht. Een dakdekker moet aantonen daarmee ervaring te hebben en de voordelen daarvan te kunnen benoemen.

  • Zonnepanelen of isolatie. Het kan aantrekkelijk zijn om meteen extra zaken mee te nemen, als het dak toch open ligt. Dakisolatie kan aan de binnenkant en aan de buitenkant worden aangebracht. Beide hebben hun voor- en nadelen. Bij aanbrengen aan de buitenkant moet extra ruimte op het dak worden gecreëerd, wat aanpassingen vergt aan doorvoeren, dakramen en de overgang naar de gevel. Zonnepanelen vergen weer andere deskundigheid. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de dakdekker en de leverancier/monteur van de zonnepanelen nodig. Ook hier zijn voorbeeldprojecten en de daar opgedane ervaringen belangrijk.

  Een aannemer(combinatie), die duidelijke opties kan aangeven en de voor- en nadelen kan benoemen, verdient de voorkeur. Daarbij is een goede samenwerking tussen dakdekker en saneerder essentieel. Tenslotte dient zo'n combinatie één aanspreekpunt te hebben. Of dit de saneerder is of de dakdekker doet niet ter zake. Het is belangrijk dat de klant één aanspreekpunt heeft voor het hele project. Het contract moet daarom met één partij worden afgesloten. Daarbij is het wel belangrijk dat in de prijsspecificatie zoveel mogelijk posten apart worden benoemd, zodat er vergeleken kan worden.

 3. Financiën

  De prijs is natuurlijk belangrijk. Daarbij speelt de omvang van het project een rol. Als meer woningen aan een project deelnemen moet dat in de prijs zichtbaar zijn. De voordelen van een groot project liggen voor een aannemer in grotere hoeveelheden materiaal (kwantumkorting), minder heen en weer gesleep van materiaal en steigers (efficiëntie) en meer continuïteit.

  Een dure aannemer, die wel een flinke kwantumkorting geeft, kan daarom toch aantrekkelijk zijn.

Maarrrr ...

De ervaring is dat aannemers vaak te klein zijn voor een groter project. In plaats van een voordeel kan een groot project dan een nadeel betekenen. Het is treurig maar waar: veel aannemers doen liever nu eens hier een huisje en dan weer daar een. Dat is natuurlijk een onzinnige toestand, met de grote hoeveelheid te saneren woningen, maar het is niet anders. Daarom zal de praktijk leren dat de ideale situatie: voldoende, met elkaar concurrerende, aannemers (wat de prijs kan drukken) zich in de huidige door de overheid opgeblazen toestand niet zal voordoen. Integendeel, de aannemers die een groter project kunnen aannemen zijn dun gezaaid en kunnen vragen wat ze willen. Het is graag of niet voor de woningeigenaren.

Mogelijk verandert dit als de grote bulk van de te saneren daken is afgewerkt en de sector met overcapaciteit komt te zitten. Maar aan wachten zijn ook risico's verbonden. Prijzen hebben in deze sector sowieso de neiging jaarlijks flink op te lopen. Eén ding staat vast: voorlopig hebben we de piek nog niet bereikt.