Tips voor collectieve projecten

Op deze pagina's vindt u informatie die bij een collectief saneringsproject1) van pas komt. De diverse details, van inventarisatierapport tot het incasseren van de subsidie komen aan bod. Deze informatie is gebaseerd op ervaringen van mensen die met dit bijltje gehakt hebben. Zo komt u een overvloed van details tegen, waarvan je kennis moet hebben om in dit wereldje bestand te zijn tegen het grote aantal partijen en de ingewikkelde regels, die hier een rol spelen.

De omschrijvingen zijn in het bijzonder gericht op groepen woningen, die gezamenlijk een saneringsproject willen starten. Als u een ervaring hebt die hier niet vermeld wordt en die nuttig kan zijn voor anderen, laat hem dan weten.


1) Met saneringsproject bedoelen we alles van het verwijderen van de asbesthoudende materialen tot en met het aanbrengen van een nieuw dak. Als met het woord 'saneren' alleen het verwijderen van asbestmateriaal wordt bedoeld wordt dit aangegeven.