Inventarisatierapport

Voor een saneringsproject is een inventarisatierapport (InvRap) nodig. Een asbestsaneerder mag alleen aan de slag als er voor het betreffende pand een inventarisatierapport ligt. En hij mag dan alleen die onderdelen aanpakken, die in het rapport genoemd zijn.

Voor het maken van een rapport bestaan gecertificeerde inventarisatiebureaus. Als in een buurt meerdere woningen plannen tot saneren hebben moet er toch voor elke woning een rapport komen, ook als de woningen geheel gelijk zijn. Wel zal een gezamenlijke inventa­ri­sa­tie­opdracht de prijs drukken.

Een gebruikelijke prijs voor het maken van een rapport van een woning met asbestdak is €350. Maar bij een groter aantal woningen kan dat dalen tot een kwart daarvan per woning.

Wat moet er in een InvRap staan?

Het betreffende pand moet omschreven zijn, en daarbij alle onderdelen die gesaneerd moeten worden. Daarbij heeft de inspecteur een eigen verantwoordelijkheid. Als het gaat om de buitenkant (het dak) moet hij daarbij alles noteren wat hij tegenkomt. Bijvoorbeeld: asbesthoudende schoorsteenbeplating, asbesthoudende gevelelementen en dergelijke. Als er speciale wensen voor de verwijdering zijn, zorg dan dat die duidelijk in de opdracht aan het inventarisatiebureau staan.

Er moet een monster van de betreffende materialen (golfplaat of lei) worden genomen, dat in een laboratorium wordt geanalyseerd. Het resultaat van die analyse komt in het rapport. Als de materialen op alle huizen identiek zijn hoeft niet van elk huis een monster te worden genomen.

Het rapport moet ook duidelijk het oppervlak van de diverse asbesthoudende onderdelen vermelden. Dat is o.m. nodig voor de later aan te vragen subsidie. Omdat alleen subsidie wordt verleend over het gesaneerde dak moet in het rapport het dakoppervlak apart worden vermeld. Als er daarnaast nog andere elementen worden gesaneerd moet ook het oppervlak daarvan worden vermeld.

Het is ook belangrijk dat de oppervlaktegetallen in het InvRap gelijk zijn aan die in de rekening van het saneringsbedrijf. Ook daar moeten de getallen (dak en de rest) apart worden gespecificeerd.

Best practices

Vanwege de vervlechting tussen het inventarisatierapport en de sanering is het het beste de opdracht aan het inventarisatiebureau te laten geven door de saneerder. Daarmee wordt voorkomen dat eventuele fricties tussen saneerder en InvRap op het bordje van de opdrachtgevers terecht komen. Zoiets kan tot vertragingen en hoge kosten leiden. Natuurlijk kan bij de onderhandelingen met de aannemers de prijs van de inventarisatierapporten meedoen, om daarvan de kwantumkorting binnen te halen.