Zonnepanelen en leien - een goede combinatie?

 
 

Bij het aanbrengen van zonnepanelen op leien daken treden problemen op, die bij pannendaken onbekend zijn. Een eerste gevolg daarvan is dat de meeste bedrijven in zonnepanelen weigeren om een project op leien daken aan te nemen. En bij degenen die zo'n project wel aannemen is het de vraag of ze wel in staat zijn om dit op de juiste manier te doen. Het gevolg van een onjuiste aanpak kan zijn:

  • schade aan het dak. Dit kan de garantie van de originele dakdekker in de weg zitten.

  • lekkages. Die treden dan vaak pas na jaren op.

Wat is het probleem?

 
 

Leien op daken worden aangebracht met een flinke onderlinge overlap en worden vastgezet met haken. Dat zorgt voor een plat geheel, vergeleken met dakpannen en dat geeft veel minder ruimte om de benodigde bevestigingen voor de zonnepanelen goed kwijt te kunnen. Daarbij kunnen de leien direct op het dakbeschot liggen of los daarvan, op latten (beter). De juiste manier is om in het leienpakket ruimte te maken voor de bevestigingen. Daarbij wordt een stukje van een lei weggeslepen of -geknipt waarin de haak voor de draagconstructie (PVhaak) komt te liggen. De waterdichtheid wordt daarna weer hersteld (zie de foto).

Hoe wordt het dan (verkeerd) gedaan?

 
 

Er zijn voorbeelden van dat de PVhaken door de leien worden vastgeschroefd. Het is duidelijk dat een gat in de lei de kwaliteit van het dak niet bevordert. Ook al wordt het gat met kit of een dop dichtgemaakt, voor een constructie die tientallen jaren moet voldoen is dit een risico.

Ook is een voorbeeld te vinden van een andere werkwijze, die er beter uitziet, maar toch ook problemen geeft. Zie de foto links. Dubbelklik erop om de video te zien. Hier komt de lei op de haak, dus verhoogd te liggen. Ook op deze wijze is de waterdichtheid niet gegarandeerd.

Hoe moet het wel?

Neem als het kan contact op met de dakdekker die het dak heeft aangebracht. Hij kent hopelijk een installateur die zijn goedkeuring kan wegdragen. En als u op de vrije markt zelf op zoek gaat naar een installateur wijs hem dan op deze website en vraag of hij het op de hier beschreven manier doet. De eis is in ieder geval:

  • Niet boren in de leien

  • PVhaken wegwerken in de leien (hoogteverschillen voorkomen)

  • Waterdichtheid van de constructie en materialen garanderen

Houd rekening met een fiks hogere aanneemprijs wegens de arbeidsintensieve aard van de draag­constructie. Ook met het verschil tussen natuurleien en kunstleien (o.a. Eternit).

In deze pagina kunnen we geen bedrijven noemen. Hieronder ziet u wel een aantal YouTube filmpjes (dubbelklik op de plaatjes) van enkele bedrijven met een verschillende aanpak, waarbij de PVhaken wel verzonken worden aangebracht, al dan niet met extra lekkage-werende maatregelen. Daaruit kunt u zelf uw voorkeur vaststellen. Mocht u ervaringen hebben, laat ze dan weten (). Ik neem ze hier graag op.