Financiering

Als aan een huis asbest aanwezig is heeft dat een drukkend effect op de waarde van de woning. Omgekeerd is het dus logisch om aan te nemen dat verwijderen van het asbest en de vervanging ervan door asbestvrije materialen de waarde van de woning doen toenemen. In welke mate dit het geval is, is lastiger te zeggen. Erkende taxateurs wagen zich niet aan harde getallen, maar er lijkt wel consensus te bestaan over een waardestijging van 75% tot 100% van de saneringskosten.

Een sanering kost dus niet alleen geld, hij levert ook iets op. Alleen komt dat opgeleverde bedrag pas vrij bij de verkoop van het huis. Het kan echter wel als basis dienen voor een verhoging van de hypotheek. Het loont de moeite om bij de bank na te gaan of men gevoelig is voor dit argument.

De waardestijging is groter als niet alleen het eigen huis gesaneerd wordt, maar ook alle andere huizen in de buurt. Als het wijkje geheel asbestvrij is is het effect groter dan wanneer dat alleen bij het eigen huis het geval is. Het is dus gunstig als iedereen meedoet bij een sanering, de hele buurt profiteert ervan.

Een middle cost scenario

Stel dat iemand €15.000 nodig heeft voor de sanering van zijn asbesthuis. Hij leent dit bedrag via SVn of bij zijn eigen bank, al dan niet hypothecair. De looptijd van deze lening is 15 jaar, de rente 1%. We laten mogelijke bank- en notariskosten even achterwege. Bij lineaire aflossing kost deze extra hypotheek het eerste jaar €1000 (aflossing) + €150 (rente) = €1300, ofwel €108 per maand. In de loop van de jaren daalt de rentecomponent tot 0. Ook kan de rente worden afgetrokken van de belasting, waardoor hij daalt tot €90 (bij 40% belastingtarief) in het eerste jaar. Totaal dan €1090 in het eerste jaar (= iets minder dan €100 in de maand, dalend tot €1000 in het 15e jaar (= €83 per maand).

Een low cost scenario

Stel dat we een bank kunnen vinden die bereid is een aflossingsvrije lening te verschaffen met als voorwaarde dat die wordt afgelost bij de verkoop van het huis. Dit, uitgaande van het veronderstelling dat de sanering een waardestijging oplevert die voldoende is om de extra hypotheek af te lossen. De verdere voorwaarden ontlenen we aan de getallen uit het vorige voorbeeld.

Er wordt dan alleen rente betaald: €150 per jaar, €12,50 per maand. Dit tot de verkoop van het huis. Helaas is hier geen sprake meer van belastingvoordeel, omdat aflossingsvrije leningen daar niet meer voor in aanmerking komen.

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Een voorbeeld van een gemeentelijke regeling, die in de buurt komt, is die van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Gemeenten kunnen daarvan gebruik maken. Zie hier een voorbeeld.