Nieuws 2018


 

december 2018

Essent heeft een prachtige oplossing voor het saneren van grote asbestdaken, zoals we die vinden op boeren­schuren.

 

Als ze het dak vol mogen leggen met zonnepanelen vervangen ze de oude asbestplaten door asbestvrije dakbedekking. De zo opgewekte energie is voor Essent, waarmee de kosten van de sanering worden betaald. Een prachtige win-win situatie, waarmee veel boeren­bedrijven uit de problemen kunnen worden geholpen. De vraag rijst of dit ook voor particulieren mogelijk is. Daar zijn de problemen voor mensen, die een voormalige boerderij met een flinke schuur bewonen, minstens zo groot.

Helaas, volgens Essent is dat (nog?) niet mogelijk omdat bij particulieren de BTW niet aftrekbaar is. Dat heeft een negatieve invloed op het verdienmodel. Zo hebben particulieren dubbel nadeel van de BTW-heffing: ze moeten deze kosten niet allen ophoesten, maar ze staat ook een mooie oplossing als die van Essent in de weg.

Lees hier het artikel op de Essent-site.


 

december 2018

behandelt Wet Milieubeheer

Deze wordt ook wel de as­best­dakwet genoemd. Die re­gelt dat eind 2024 alle as­best­daken gesaneerd moe­ten zijn.

 

Eerste Kamer behandelt Wet Milieubeheer

Het wetsvoorstel is in oktober 2018 door de Tweede Kamer geaccepteerd. Nu moet de Eerste Kamer zich er nog over uitspreken. Als die akkoord gaat is de wet een feit. (Merkwaardig: alle onrust tot nu toe was dus gebaseerd op alleen maar een wetsvoorstel!)

Diverse belangengroepen hebben de Eerste Kamer hun bezwaren tegen de inhoud van het wetsvoorstel laten weten:

De Tweede Kamer heeft zich niets van onze bezwaren aangetrokken. Hopelijk gaat het in de Eerste Kamer anders en beter! Een voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) vond plaats op 4 december 2018. Klik hier voor de vragen aan de regering n.a.v. dit onderzoek.


 

November 2018

Er is de laatste tijd veel belangstelling in de media voor de asbestdaken en onze contactgroep. Hier volgt een overzicht.

 
Recent in de media
Trouw 17 november: Eigenaren asbestdak draaien zelf op voor de gestegen kosten van sanering. En daar zit je dan.

Elsevier Weekblad: Asbestverbod valt rauw op dak

RTV Rijnmond: Zorgen over asbest-golfplaten in Rotterdam Beverwaard.

In deze wijk is iets bijzonders aan de hand. De toch al bizarre prijzen voor sanering en nieuw dak liggen hier nog eens 2 à 3x zo hoog omdat de woningcorporatie, die hier huurhuizen exploiteert, de eigenaren van de koopwoningen tot extra uitgaven verplicht. Er wordt gesproken over €40.000 tot €70.000 per woning!

In het radioprogramma Nieuwsweekend (Radio 1) was zaterdag 24 november een interview over asbestdaksanering met Rob Ekkers.

In het NOS Journaal van zaterdag 24 november was een reportage te zien over de aanpak in de Dordtse wijk Tafelberg. Daarin een oproep van Rob Ekkers om het vooral gezamenlijk aan te pakken en een voorbeeld waarom dat toch niet altijd lukt.


 

Oktober 2018

Milieudefensie heeft een onderzoek laten doen naar de giftige stoffen die ons in het dagelijks leven belagen. En wat blijkt? De overheid is heel selectief in de maatregelen waarmee ze haar burgers beschermt. Bij asbest is ze overdreven streng, bij fijnstof laat ze het maar waaien.

 
Vergelijking asbest en andere giftige stoffen

Zoals bekend is de verwijdering van asbest een speerpunt in het beleid van de regering. Deze maand nog werd in de Tweede Kamer geëist dat asbestdaken zo snel mogelijk, uiterlijk 2024 uit het land zou worden verwijderd want: "elk jaar sterven 500 tot 1000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten". Wat blijkt? Elk jaar sterven 12.000 mensen aan kwalijke stoffen, die door verkeer en industrie worden geproduceerd. En dat kan doordat de (overheids)normen voor deze stoffen veel te ruim zijn. Lees over de resultaten van het onderzoek op de site van Mileudefensie.

Citaat: we worden 34 x slechter beschermd tegen
fijnstof PM2,5 dan tegen asbest


 

September 2018

is belast met de afhandeling van subsidieaanvragen i.v.m. asbestdaksanering.

 
Einde aan aan de asbestsubsidie?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt op zijn website dat het totale bedrag dat voor deze subsidiëring is gereserveerd (€75 miljoen) eerder dan gedacht zal zijn uitgeput, nl. eind 2018 of kort daarna. Dit, terwijl het de bedoeling was de subsidieregeling tot en met 2019 te handhaven. Zie op deze pagina onder januari dat het de vraag is of particulieren wel voldoende van deze subsidies profiteren.

Uitputting van het totaal budget € 75 miljoen gaat snel

De uitputting van het totale budget verloopt op dit moment erg snel. Het totaal beschikbare budget van € 75 miljoen kan daardoor eind 2018 zijn uitgeput. Na uitputting van het totale budget zal er geen nieuw budget meer bijkomen, dit betekent op=op! Dien daarom na de sanering van het asbestdak zo spoedig mogelijk uw subsidieaanvraag in!

Budgetclaim per 17 september 2018

Totaal budget

Budgetclaim t/m 17 september 2018

Restant budget

€ 75 miljoen

€ 67,5 miljoen

€ 7,5 miljoen

Zie het bericht op de RvO-site: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken


 

Mei 2018

 
TV-uitzending over asbestsanering

Op dinsdagavond 22 mei, 21.25 uur, is op NPO 2 de uitzending van het programma de Monitor over asbest(verwijdering), die hieronder werd aange­kondigd (zie bij april).

 
 
Geen uitstel asbestdakenverbod, volgens ministerie

De Tweede Kamer heeft een schriftelijke vragenronde met staats­secretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) ingelast. De staatssecretaris zal de vragen deze maand beant­woorden, waarna behandeling in de Tweede Kamer plaatsheeft. "Uitstel van het verbod is niet aan de orde", aldus een woordvoerder van het ministerie.

Overigens is voor deze maand een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer aangekondigd, waarin ze zou ingaan op de (te?) zware beveiligingsmaatregelen die de asbestsanering nu omringen en die de eigenaren op hoge kosten jagen.


 

April 2018

 
Onderzoek naar de zin en onzin van asbestverwijdering

Het onderzoeksprogramma 'de Monitor'(KRO-NCRV) is al enige tijd bezig om de asbestdakensanering te onderzoeken. Daarbij komen ook de problemen van huiseigenaren aan bod. De bedoeling is om in mei een uitzending van het programma aan dit onderwerp te wijden. Ondertussen verschijnt op hun website het ene na het andere artikel met interessante weetjes. Als ervaringsdeskundige kunt u bijdragen aan dit programma.

Bekijk de site: demonitor.kro-ncrv.nl/onderzoeken/asbest


 

Maart 2018

 
SVn biedt gunstige financieringsoptie voor asbestsanering

Als er sprake is van een overwaarde van de woning kan die ingezet worden om de sanering van een asbestdak en het nieuwe dak te financieren. Met de Verzilverlening biedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een gunstige mogelijkheid om de hoge kosten prettig te financieren. Ga maar na:

  • aflossingsvrij

  • lage rente (momenteel 1,7%)

  • afbetalen bij de verkoop van de woning

Daarbij is het mogelijk om de rente pas op het moment van aflossing te betalen. Dat betekent dat een asbestsanering geheel zonder kosten kan worden uitgevoerd. Natuurlijk moet er ooit betaald worden, maar omdat door de sanering de waarde van de woning stijgt is er ook sprake van een terugverdieneffect.

Er zijn nog wel beperkingen: de gemeente moet voor deze constructie te vinden zijn. Het uitgeleende geld komt namelijk van de gemeente en moet daar ook weer terugvloeien. Op dit moment zijn er nog niet veel gemeenten die de Verzilverlening beschikbaar stellen. En er moet sprake zijn van een flinke overwaarde om het benodigde geld te kunnen krijgen. Maar het is een mooi initiatief, waarvan we hopen dat het breed zal uitgroeien.

Zie voor de mogelijkheden de website van SVn.


 

Februari 2018

 
Ambtelijk gehannes frustreert vlotte asbestdaksanering

In de Dordse wijk Sterrenburg hebben de bewoners van de Tafelberg de verplichte sanering van hun asbestdaken voortvarend aangepakt. Een bewonerscomité is er in geslaagd het overgrote deel van de woningeigenaren mee te krijgen in een saneringsproject dat dit jaar plaats moet vinden. Omvang: ruim €1 miljoen voor ca. 60 woningen.

De hele voorbereiding heeft twee jaar geduurd, waarbij de gemeente Dordrecht hulp heeft verleend door het beschikbaar stellen van een adviseur, die zich onder meer bezig hield met bemiddelen bij de financiering. Dat is waar het nu dreigt vast te lopen.

Lees verder ...


 

Januari 2018

 
Gebruik asbestdakensubsidie

Het is de vraag hoeveel van de beschikbare subsidie naar de eigenaren van woningen gaat. Uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die met de toekenning van de subsidies is belast, blijkt dat de gemiddelde aanvraag van particulieren 353m2 betreft. Er zijn in 2017 door particulieren namelijk 4500 subsidie­aanvragen ingediend voor een totaal van 1,74 miljoen m2.

Dat zou betekenen dat alle eigenaren van asbestwoningen, die hun dak laten saneren, een flinke villa moeten bewonen. Of alleen villabewoners vinden het de moeite waard om een subsidieaanvrage in te dienen. Er is dus duidelijk iets mis: met de kwaliteit van de cijfers of met de uitwerking van de regels.

Zie de blog voor meer over dit onderwerp.


 

December 2017

 
Subsidieplafond verlaagd!

In een aankondiging van het ministerie van Infrastructuur en Water­staat wordt gemeld dat het subsidieplafond voor de as­best­verwijdering van daken in 2018 zal worden verlaagd tot €11 miljoen.

Tot dusverre was de jaarlijkse grens steeds €25 miljoen, en deze bleek al te klein voor de hoeveelheid aanvragen. Het nieuwe bedrag is voldoende voor de subsidiëring van 11 miljoen / 4,50 = 2,4 miljoen m2 asbestdak. Dat terwijl gemikt wordt op minstens 10 miljoen m2 en voor de tijdige sanering van de nog aanwezige 90 miljoen m2 voor 2024 gemiddeld 15 miljoen m2 per jaar zou moeten worden gesa­neerd.

Gelukkig stelt de subsidie weinig voor, zodat deze beperking de animo om tot sanering over te gaan niet echt zal beïnvloeden.


Nieuw!

We hebben een handleiding voor een collectieve aanpak van een saneringsproject toegevoegd. Zie hiervoor het menu 'Projectinfo'.


verder met 2017 ...