De Asbestwoning Blog

Deze site bevat zoveel mogelijk objectieve informatie over de asbestkwestie, speciaal voor particuliere woningeigenaren. We streven ernaar alles zo feitelijk en controleerbaar mogelijk te houden. Toch is er ook wel behoefte om de gedachten wat vrijer te laten stromen en meer opiniërend te werk te gaan. Daarom is deze Blog-ruimte toegevoegd. Laat weten hoe u hierover denkt.

Inmiddels verschenen blogs:

nov. 2016 Over de risico's van asbest (verslag uit de Nationale Asbestconferentie 2016)

dec. 2016 Over het actieprogramma, dat door staatssecretaris Dijksma aan de Tweede kamer werd gepresenteerd

jan. 2017 Over het verschil tussen minder en meer dan 35 m2 asbestdak

aug. 2017 Extra ergernissen

okt. 2017 Tijd voor de conclusie

jan. 2018 Waar gaat de subsidie heen?

maart 2019 Schadeloosstelling i.p.v. BTW-boete

juni 2019 Eerst duidelijkheid

sept. 2019 Schadeloosstelling - een nadere uitwerking